Points of You

​​

 

Points of You – The Coaching Game, Punctum & Faces

Moćan kreativni alat za lični razvoj, inspiraciju i učenje.

Vizuelan i veoma intuitivan, prepun iznenađenja

i momenata koji menjaju život!

Verujemo da svaka stvar, ljudi, objekti, situacije, muzika, ukusi ... baš svaka, pa i najmanja stvar u životu ima bezbrojne tačke gledišta. Pravi izazov je pogledati stvari sa nove tačke gledišta, one koja je ranije iz bilo kog razloga bila van našeg vidokruga.

Takođe, verujemo da promena skoro uvek počinje kada smo otvoreni i spremni da pogledamo stvari iz nove perspektive, kada izađemo iz uobičajenih načina razmišljanja.

Osnova Points of You metodologije je interakcija između leve (fokusirana na logiku i analize) i desne (intuitivne i emotivne) polovine mozga. To se dešava kada istovremeno posmatramo fotografiju i reč. Fotografija stimuliše naš desni - kreativni deo mozga, a reč aktivira levu - analitičku stranu. Istovremena stimulacija obe hemisfere mozga dovodi do povezivanja između emocionalnog i racionalnog. Pošto je kod većine ljudi dominantnija leva moždana hemisfera, dolazi do ’namerno izazvane konfuzije’ koja daje našem umu kratak odmor od naših unapred pripremljenih ideja o tome kakve bi stvari ’trebale da budu’, kako bi ’trebalo’ da se razvijaju, od uobičajenih rešenja, i dozvoljavaju našem umu da se otvori za nova područja unutar nas i nove mogućnosti za promenu i rast. 

 

 

Susret između ova dva načina razmišljanja omogućava da se pojavi nešto NOVO - misao ili uvid.

Points of You je baziran na asocijativnim vezama između fotografije, reči i oblasti koju smo odabrali. Uvođenje teme preko vizuelnog stimulusa koji nema očiglednu, direktnu vezu sa temom, stimuliše se naš kompletan racionalni i emotivni sistem. Na taj način ostaje dovoljno prostora za ličnu interpretaciju.

Proces se odvija na sledeći način: na početku smo otvoreni i izloženi brojnim pogledima (tačkama gledišta) u vezi teme iz života koju odaberemo npr.: odnosi, roditeljstvo, karijera, zdravlje ili bilo koja druga. Nakon širenja perspektiva i posmatranja stvari iz novog ugla, potrebno je da se fokusiramo. Proces fokusiranja uključuje da budemo precizni i da odaberemo najvažniji uvid. U poslednjem stadijumu donosimo naše uvide u praktičan svet i kreiramo mogućnosti za preduzimanje sledećeg koraka odnosno akcije kako bi postigli svoj cilj.

Poins of You alati The Coaching Game i Punctum zaobilaze logiku i idu dublje.

Pomažu nam da bolje sagledamo sebe, istražimo svoja uverenja, razrešimo dileme, donesemo prave odluke, da razrešimo neki konflikt, da poboljšamo komunikaciju sa drugima, da uvidimo šta nas koči da napredujemo, a gde je prostor za ekspanziju i rast, ispitamo nove mogućnosti, dobijemo inspiraciju i nove ideje, i još mnogo toga...

 

    

 

FACES

Posmatranjem drugih usuđujemo se da pogledamo sebe na najdirektniji način, da pogledamo sebe u oči. Naša lica predstavljaju ono što smo MI, naša osećanja, misli, snove, namere... Dok posmatramo lica nepoznatih osoba, analiziramo ovu tihu komunikaciju i u deliću sekunde možemo da shvatimo izraz lica, raspoloženje, misli i emocije osobe na fotografiji.

Rad sa FACES nas povezuje sa značajnim osobama u našem životu. FACES na površinu donose pitanja u vezi naših odnosa, uloga koje igramo i načina na koje odražavamo jedni druge. 

FACES kao ogledalo reflektuju lice koje posmatramo i pokazuju nam kako vidimo sebe, kako vidimo druge i kako drugi nas vide. Lica drugih nas povezuju sa sopstvenim osećanjima i sećanjima. To je duboko, iznenađujuće i fascinantno putovanje ka sebi.  

FACES su moćan alat da otkrijemo kako vidimo sebe posmatrajući druge!

 

   

  

 

 

INDIVIDUALNI COACHING – KONSULTACIJE

Individualne konsultacije su prilagođene konkretnim potrebama klijenta. Rad sa Points of You The Coaching Game & Punctum karticama omogućava osobi da se detaljno pozabavi bilo kojom temom iz ličnog života na kojoj želi da radi. Magija je u tome što osoba počinje da razmišlja na potpuno drugačiji način, bolje se povezuje sa svojim nesvesnim umom, bolje razume svoje nesvesne obrasce i pronalazi šta to ne funkcioniše najbolje i kako to može da promeni.

Points of You je jedinstven metod koji pomaže transformaciju od mesta gde se osoba nalazi do mesta gde želi da bude, pomaže joj da probije barijere vezane za donošenje odluka, toleranciju, postavljanje ciljeva, planiranje... On stvara provokaciju, privlači pažnju, veoma često da dovodi do ’Aha momenata’. Osoba se približava sebi na način koji je čist, jednostavan, autentičan.

Klijenti su obično veoma iznenađeni svim onim stvarima koje se pojave u procesu. Često se dešava da ne znaju šta sve postoji duboko u njima samima i kada počnu da razmišljaju o tome, otvaraju svoje srce i um i nalaze novu inspiraciju za samorazvoj, sreću se sa sobom na jednom dubljem nivou, sa svojim snovima i svojom sopstvenom mudrošću. 

 

 

KAKO IZGLEDA RAD SA POINTS OF YOU

Prvo napravite PAUZU... (jedan mali presek u svakodnevici)

Zapitate se: Kako sam danas? Kako se osećam? Tokom par minuta ispitate kako se osećate, pustite misli da prolaze...

Zatim definišete TEMU iz svakodnevnog života koju želite da istražite (koja vas brine, imate dilemu, nešto što želite dublje da pogledate - lični odnos, karijera, porodica, deca, prijatelji, itd.) i formulišete JASNO PITANJE ili TEMU.

Možete da odaberete neki od procesa:

 • Prošlost, sadašnjost, budućnost (Past, Present, Future)
 • Dobitak i gubitak (Gain and Loss)
 • Odnos (Relationship)
 • Buđenje (Awakeness)
 • Moj ideal vs. Moja realnost (My Ideal vs. My Reality)
 • Sastanak sa sobom (A Date With Myself)
 • Moje lično putovanje (My Personal Journey)
 • Moja kutija sa alatima (My Toolbox)
 • Moj Foto album (My Photo album) i Mapa asocijacija - Punctum
 • Za fantastičan novi početak (To a Fantastic New Start)
 • Sumiranje (Finally)
 • Prebrodite strah (Moving Beyond the Fear)
 • Moje unutrašnje dete (My Inner Child) - Faces
 • Šta me čini onim što jesam? (What Makes me Who I am?) - Faces
 • Povratak u realnost (Back to Reality) - Faces
 • Niko nije savršen (Nobody's perfect) - Faces
 • Ko sam ja? (Who am I?) - Faces

U sledećem koraku INTUITIVNO BIRATE kartice... (u zavisnosti od procesa, zavisi i broj kartica)

Zatim sledi PROŠIRENJE PERSPEKTIVA - na poseban način posmatrate kartice, obraćajući pažnju na to kakve misli vam se javljaju, kakva osećanja i asocijacije dolaze.

Nakon toga nephodan je FOKUS na najznačajniji uvid, sumiranje utisaka.

Na kraju procesa se definiše AKCIJA – PLAN DELOVANJA.                                                              

 

Leva i desna strana mozga

Da li ste se ikada zapitali zašto ljudi koji dobro crtaju često ne mogu da saberu dva i dva? Ili zašto neko ko razume i rešava kompleksne jednačine ne ume da napiše jednu stranu eseja?

U pitanju su dominantne hemisfere mozga. Svaki deo mozga je odgovoran za različite fizičke i kognitivne akcije i odgovore. Tokom godina su razvijene brojne teorije koje tvrde da svaka polovina ’razmišlja’ drugačije, i da svaka osoba procesuira dolazne informacije u zavisnosti od toga koja strana mozga je dominantna.

Osobe koje se oslanjaju na desnu hemisferu su više intuitivne i imaju više razvijenu imaginaciju, kreativne su, asocijativne i vizuelne. One su povezane sa svojim osećanjima i svojim duhom. Ova strana je manje razvijena kod većine ljudi.

Osobe kod kojih je dominantna leva hemisfera su logične, strukturirane, organizovane, one znaju da definišu prioritete i one razmišljaju, čitaju, pišu, i logične su. Ova strana je kod većine ljudi razvijenija.

Obično ’menadžer’ (leva strana) potiskuje ’kreatora’ (desna strana). Integrisanje obe strane nam omogućava da vidimo svet sa drugačije strane (drugačije tačke gledišta).

 

Desni mozak                                                   Levi mozak

Vizuelan – slike                                              Tekst – reči

Emocionalan                                                   Logika

Intuitivan                                                        Menadžment

Kreativan                                                        Organizacija

Asocijativan                                                    Prioriteti

U Points of You – The Coaching Game karticama, slike aktiviraju desnu stranu, a reči levu stranu mozga. Susret između dva načina razmišljanja omogućava da se pojavi nešto novo - misao ili uvid koji je drugačiji, iznenađujući, ponekada nelogičan, protrese stvari i otvori oči.

Fotografija predstavlja temu kroz vizuelni stimulus koji nema direktnu vezu sa njom, i stimuliše naš kompletan racionalni  i emotivni sistem. Time mi ostavljamo dovoljno prostora za ličnu interpretaciju. Ovaj jedinstveni unutrašnji pokret stvara novi odgovor, nove emocije i nove uvide.

’Integracija slike i reči deluje na obe hemisfere mozga istovremeno. Ovaj simultani stimulus stvara neobičan fenomen: istovremeno se aktiviraju naša racionalna i intuitivna reakcija i tako pomešane zajedno stvaraju asocijaciju.’

Waltraud Kirsche (1999) Secrets of Peeling/Associative/Archetype Cards

 

   

  

 

 

Autor: Dr Aleksandra Marić Dragaš

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design