Osnovno je razumeti da Bowen tehnika NIJE MASAŽA!

Jedinstvena konfiguracija Bowen pokreta počinje postavljanjem palčeva ili prstiju terapeuta na trbuh mišića ili na pripoj tetive ili ligamenta. Koristeći prste terapeut povlači kožu do ivice mišića a zatim nežnim pritiskom pomera mišić iz njegovog normalnog opuštenog položaja. Povlačenjem kože dolazi do istezanja dugih lanaca kolagena čime se stvara snažan piezoelektrični efekat koji nastaje transverzalnim pomeranjem mišića (tetive ili ligamenta). Piezoelektrična struja se stvara na mestu izvođenja pokreta i širi se preko kolagena na ostale strukture kao talas. Ovaj kompresivni talas razdvaja slojeve fascije i omogućava slobodnije pokrete.

bowen tehnika

Pored toga, impulsi od mesta gde je izveden pokret putuju preko nervnih vlakana do centralnog nervnog sistema, stimulišu njegov odgovor koji deluje na sve sisteme u telu, unutrašnje organe i mišićno-skeletne strukture.

Mozak (CNS) kao centralni kompjuter svake sekunde šalje u telo oko 600,000 signala tzv. nervnih impulsa koji se vraćaju nazad noseći informaciju, koja se zatim u mozgu interpretira i šalje nazad u telo. Mozak određuje koje su poruke od veće važnosti za telo.

Nervni impulsi putuju mozgom brzinom do 400 km/h, a 200 ovakvih impulsa može proći neuronom svake sekunde. Za razliku od kompjutera koji možemo isključiti, mozak je uvek aktivan, čak i dok spavamo.

Kada god osetimo, čujemo vidimo ili čak pomislimo nešto, mozak upoređuje dobijenu informaciju sa prethodnim iskustvom i stvara odgovarajući odgovor. U slučaju Bowen pokreta, mozak nije u mogućnosti da to izvede odmah i potrebno mu je više informacija da bi formirao odgovor.

Kada mozak traži više informacija teraput je već izašao iz prostorije i zbog toga mozak šalje specifičan signal u određenu regiju kako bi procenio odgovor.

Neposredni odgovor nakon izvođenja Bowen pokreta je skoro uvek brza i duboka relaksacija. Osobe često kažu da osećaju peckanje, strujanje, toplotu ili prste terapeuta u regiji izvedenog pokreta.

 

bowen centar

Traume, stare povrede i hronični bolovi počinju da se razrešavaju. Tipično je da nastaje rapidna promena kada se deluje na akutna stanja, dok hronična stanja pokazuju stabilno poboljšanje. Veoma često se dešava da Bowen terapija izazove iznenađujuće i neočekivano poboljšanje kod hroničnih stanja, pa i u slučajevima kada nijedna druga terapija nije pomogla.

 

Autor: Dr Aleksandra Marić Dragaš

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design