Neurolimfatične tačke i limfna cirkulacija

Bowen pokret, naročito kada je izveden preko neuro-limfatičnih tačaka može stimulisati limfnu drenažu. Takođe, izazivanje snažnog odgovora parasimpatikusa pomaže drenažu limfnog sistema. Preklapanje stimulacije ovih sistema se odvija preko ANS, ali oni nisu nezavisni već rade zajedno. Na ovaj način se objašnjava efekat detoksikacije koji je iniciran nakon Bowen terapije.

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design