Mehanizmi delovanja Bowen tehnike

Ljudsko telo je celina u kojoj ni jedan deo ne funkcioniše nezavisno !

Zdravlje je po definiciji Svetske zdravstvene organizacije (WHO) “stanje optimalnog fizičkog, psihičkog i društvenog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti”. Zdravlje je stanje ravnoteže ili harmonije, odnosno stanje celovitosti gde svi organi funkcionišu pravilno i optimalno.

mehanizam delovanja bowen tehnike

Osnovni princip i verovanje vezano za Bowen terapeutsku tehniku je da naš organizam poseduje urođene mehanizme čijom aktivacijom može sam sebe da isceli. Sam izraz 'isceljenje' obuhvata brojne procese koji se odvijaju u organizmu koji doprinose njegovom oporavku, odnosno vraćanju u stanje ravnoteže i harmonije (mehanizmi održavanja homeostaze-samoregulacija). Telesne disfunkcije su rezultat poremećaja u tkivima i poremećaj strukture na bilo kom nivou u telu dovodi do nemogućnosti tela da funkcioniše kao celina. Sve to znači da zdravlje zavisi od finog balansa u našem organizmu i od ispravnog funkcionisanja mehanizama održavanja homeostaze.

Svaki sistem će kompenzovati nedostatke drugog kako bi prevazišao delovanje unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Kada dođe do odgovora na bolest, ciljni organ ne radi sam, već telo preko kardio-vaskularnog, nervnog i endokrinog sistema mobiliše svoje snage kao celinu. Kada je pretnja uklonjena organizam se vraća u normalan homeostatski balans, odnosno optimalno stanje zdravlja.

Bowen terapeutska tehnika je jedinstvena po tome što se njenom primenom aktivira više mehanizama istovremeno što nije slučaj kod drugih holističkih tehnika. Ona aktivira:

- Autonomni nervni sistem-parasimpatikus

- Proprioceptore

- Fasciju

- Neuro-limfatične tačke i limfnu cirkulaciju

- Akupunkturne tačke i meridijane

- Lučenje endorfina, itd.

  • Autonomni nervni sistem-ANS


bowen tehnika

Izuzetno je značajno delovanje Bowen terapije na autonomni nervni sistem (ANS) - njegov parasimpatički deo, koji između ostalog, upravlja i mehanizmima samoisceljenja tela.

Tokom tretmana je uobičajeno da pacijent brzo zaspi ili da utone u prijatno stanje duboke relaksacije. Često se čuju veoma glasni zvuci crevne peristaltike nakon samo nekoliko pokreta. To je najčešće znak gastro-intestinalnog refleksa, što nam govori da telo prelazi u dominaciju parasimpatikusa (koji upravlja nevoljnim funkcijama u organizmu). Kada se to desi, celo telo se oslobađa tenzije na veoma dubokom nivou.

                                                                                                                                                                     Opširnije...

  • PROPRIOCEPTORI

mehanizam delovanja receptora bowen

Samim Bowen pokretom se stimulišu proprioceptori (mehanoreceptori) – specijalizovani senzorni receptori na završecima perifernih nervnih vlakana koji šalju sve informacije o mišićnom sisitemu prema CNS-u. Proprioreceptori obezbeđuju pravilan položaj i pokrete tela i smešteni su unutar vezivnog tkiva, mišića i njihovih fascija, zglobova i ligamenata.

                                                                                                                                                                       Opširnije...

  • FASCIJA

mehanizmi delovanja bowen terapije fascija

Bowen pokreti se izvode na površnoj (superficijalnoj) fasciji, gde aktiviraju veze između fascije s jedne strane, i nerava, mišića i tetiva s druge. Fascija je tanko, ali veoma snažno vezivno tkivo sa brojnim funkcijama. Fascija izgleda slično kao paukova mreža ili kao pleteni džemper i proteže se od glave do pete kontinuirano, bez prekida. Fascija ima važnu ulogu u mišićnoj koordinaciji, položaju tela i kompletnom strukturnom i funkcionalnom integritetu tela, jer svojim slojevima (površnim i dubokim) okružuje i povezuje međusobno sve strukture u organizmu. Tokom Bowen tretmana pored oslobađanja restrikcija fascija, odnosno adhezija, poboljšava se postura, cirkulacija i obim pokreta.

Unošenje dovoljne količine vode, odnosno hidratacija, je najvažnija za zdravlje i provodljivost fascija.

                                                                                                                                                               Opširnije...

  • Neuro-limfatične tačke i limfna cirkulacija

mehanizmi bowen tehnike

Bowen pokret, naročito kada je izveden preko neuro-limfatičnih tačaka može stimulisati limfnu drenažu. Takođe, izazivanje snažnog odgovora parasimpatikusa pomaže drenažu limfnog sistema.

                                                                                                                                                            Opširnije...

  • Akupunkturne tačke i meridijani

bowen terapija mehanizmi delovanja

Mnogi Bowen pokreti se izvode duž akupunkturnih meridijana ili na akupunkturnim tačkama za koje se zna da smiruju simpatikus inicirajući dominaciju parasimpatikusa što dovodi do relaksacije, popuštanja bola, oporavka, kao i do poboljšanja varenja, sna i funkcije imunog sistema.

                                                                                                                                                              Opširnije...

  • Endorfini

Endorfini su neuropeptidi, supstance koje se stvaraju i luče u celom telu. Oni predstavljaju naša sopstvena sredstva za smirenje (endorfin=endogeni morfijum) a nalaze se i u čvornim tačkama duž kičme na mestima izvođenja mnogih Bowen pokreta. Klijenti često primećuju da se tokom Bowen tretmana i sledećeg dana osećaju puni energije, a ostatak nedelje imaju osećaj blagostanja.

                                                                                                                                                              Opširnije...

 

Autor: Dr Aleksandra Marić Dragaš

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design