Zbog čega posle Bowen tretmana ponekada dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja?

 

Nakon Bowen tretmana, obično dolazi do olakšanja i smanjivanja simptoma koje su pacijenti osećali, međutim, nekada se dešava da telo reaguje pogoršanjem zdravstvenog stanja. Kada pacijenti nakon tretmana osećaju prijatne i oslobađajuće promene smatraju ih normalnom reakcijom. Međutim, ukoliko dođe do pogoršanja simptoma javlja se strah i počinju da sumnjaju u efikasnost terapije bez obzira na to što pogoršanje traje par dana, nakon čega se stanje poboljšava.

Ljudsko telo veoma često odgovara na Bowen i druge tretmane po Zakonu lečenja koga je objasnio dr Constantine Hering.

  • Hering je primetio da telo teži da eksternalizuje oboljenje, tako da će se simptomi pojaviti na površini kao deo procesa lečenja
  • Prema Heringovom zakonu, simptomi će se javljati i iščezavati obrnutim hronološkim redosledom od njihovog pojavljivanja, tako da pacijent može ponovo iskusiti pojavu simptoma tokom procesa lečenja.
  • Hering je takođe primetio da se izlečenje odvija od glave na dole i od važnijih ka manje važnim organima.

Ovaj zakon se odnosi na većinu slučajeva hroničnih oboljenja koja se leče prirodnim putem. To je tip fizičkih promena ili myung-hyun reakcija i ona je pozitivan znak da se imuni sistem normalizuje. Ovaj efekat je često prijatan i osvežavajući, ali takođe može biti i veoma neprijatan i bolan. Dr Hering ovo definiše kao Kriza izlečenja (Healing crisis) i primećuje da tokom krize pacijenti često, zbog straha, žele da prekinu lečenje. U zavisnosti od progresa i intenziteta originalnog oboljenja, jačina fizičkih reakcija je proporcionalna ili čak veća od samog oboljenja. Ako pacijenti iskuse neprijatan i bolan fizički odgovor tokom i nakon tretmana, treba da ga prepoznaju kao krizu izlečenja. Kako dr Hering smatra, kriza izlečenja je prirodni fenomen koji se javlja kada se imuni sistem normalizuje i kada se telo bori protiv bolesti. Što je pogoršanje veće, to su veće fizičke promene. One su privremene i deo su procesa lečenja. Kako bi se normalizovalo stanje potreban je veći broj postepenih tretmana u zavisnosti od intenziteta oboljenja. Zbog toga se pogoršanje simptoma smatra korakom prema izlečenju. 

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design